Designers` lounge table Klooster

Designers` lounge table, creating comfort, tranquility and convenience.

category icon Small Table 80 / 80 / 40

Продуктови спецификации

Дъбовата дървесина е твърда и устойчива. Предпочитана е заради стабилността си и солидното излъчване, което има. Различните полупрозрачни финиши позволяват да придадем на дървото интересно нюансиране и в същото време да се запази и покаже естествената натурална красота на дървото. В естествения си вид дъбът е предпочитан от мнозина заради автентичното си излъчване.

Виж проекти

Quality Production

Oak wood is hard and durable. It is preferred for its stability and solid appearance. The color variations allow its natural beauty to shine through the transparent finishes. On the other hand, when left unfinished it renders an authentic atmosphere that is often chosen by many.

Ценности на компанията